Проєктування та інженерні вишукування - це наш хліб, тому до екології навколишнього середовища ми ставимося, як до пшениці

 • Проектування нових об’єктів магістральних і розподільних мереж, а також проекти реконструкції та технічного переоснащення діючих об’єктів класу напруги 35 ÷ 750 кВ
 • проекти схем видачі потужності енергогенеруючих об’єктів, у тому числі загальносистемного значення
 • розробка заходів з підвищення надійності існуючих мереж 110 ÷ 750 кВ, рівня їх експлуатації, відповідності екологічним вимогам
 • спеціалізовані електротехнічні розрахунки, розрахунки будівельних конструкцій
 • розробка проектів з видачі потужності альтернативних джерел енергії ВЕС, СЕС та малої гідроенергетики
 • авторський нагляд за будівництвом
 • проектування систем релейного захисту та лінійної автоматики
 • проектування автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)
 • науково-технічна діяльність в електротехнічній галузі
 • розробка технічної документації для організації виробництва нової техніки та сучасних технологій з наступним впровадженням та супровідом
 • розробка нормативно-методичної документації з організаційних, технічних, юридичних та екологічних питань в електроенергетиці, підготовка нормативно-технічних та методичних документів
 • земельно-кадастрові роботи: аналіз, вибір, погодження місця розташування та оформлення земельних ділянок під будівництво та реконструкцію об’єктів
 • інженерні вишукування (інженерно-геодезичні, у тому числі аерофотозйомка, інженерно-геологічні, інженерно-гідрогеологічні, інженерно-гідрометеорологічні)
 • розроблення розділів ОВНС, включаючи екологічні розрахунки, археологічні, зоологічні, ботанічні, орнітологічні, теріологічні дослідження
 • повна процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД)
 • оцінка впливу на довкілля та соціальне середовище (ESIA) згідно європейським стандартам та міжнародним вимогам
 • розробка містобудівної документації та проведення громадського обговорення даної документації
 • отримання вихідних даних, необхідних для виконання проектно-вишукувальних робіт (містобудівні умови та обмеження, вимоги до розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту та інші технічні умови зацікавлених організацій)
 • авторський нагляд за будівництвом
 • інжинірингова діяльність замовника – забудовника
 • інжиніринг в проектуванні, будівництві об’єктів та реконструкції

Перелік виконаних проектних робіт в проектах електроенергетики та відновлюваних джерелах енергії.

Проєктування + Інжиніринг

Інжиніринг передпроектної  підготовки будівництва:

 • збір вихідних даних;
 • попереднє  узгодження місця розташування об’єкта;
 • підготовка завдання на проектування;
 • підготовка та отримання   дозвільної документації на будівництво;

Інжиніринг в організації розробки проектної документації:

 • управління проектуванням;
 • здійснення функції  генерального проектувальника;
 • координація діяльності суб-проектувальників;
 • передпроектні проробки;
 • узгодження проектної документації;
 • проведення комплексної експертизи проектної документації;
 • затвердження проектної документації замовником;
 • отримання дозволу на виконання будівельно-монтажних робіт.

Інжиніринг діяльності  замовника-забудовника:

 • формування пакету задач на передпроектній стадії;
 • приймання затвердженої проектної документації;
 • підбір і узгодження постачальників обладнання;
 • підготовка тендерної документації і організація підрядних тендерів, конкурсів  і тендерів на постачання обладнання;
 • проведення  тендерів, оцінювання пропозицій претендентів і визначення переможців;
 • підготовка договорів з генеральним проектувальником, генеральним підрядником і субпідрядниками на спеціальні роботи;
 • оформлення декларації про початок виконання підготовчих або будівельних  робіт;
 • оформлення дозволу на виконання будівельних робіт;
 • організація технічного нагляду;
 • організація і супровід будівельного виробництва;
 • координація діяльності учасників виробництва із контролем узгоджених графіків;
 • підготовка і здача об’єкта в експлуатацію;
 • оформлення декларації про готовність об’єкта  до експлуатації;
 • отримання  зареєстрованої  декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Інжиніринг в організації будівництва:

 • організація  підготовки будівництва;
 • організація  будівельно-монтажних робіт;
 • організація  контролю якості будівництва;
 • організація  нагляду за будівництвом;
 • організація  пусконалагоджувальних робіт;
 • організація прийняття і вводу в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;
 • завершення  інвестиційно-будівельного проекту.

Вартісний інжиніринг:

 • бюджетування проекту;
 • управління вартістю інвестиційного проекту.

Промисловий інжиніринг:

 • оцінка і аналіз існуючих технологій, обладнання, організації виробництва енергетичних об’єктів;
 • оцінка можливостей зниження витрат виробництва за рахунок коригування існуючих технологій і впровадження нових, модернізація наявного обладнання;
 • супровід  та отримання ліцензії  НКРЕКП господарської діяльності у сфері енергетики на виробництво, передачу і постачання електроенергії за умови використання альтернативних джерел енергії;
 • оформлення статусу діючого члену оптового ринку електроенергії;
 • отримання «зеленого тарифу» відповідно об’єкта  генерації;
 • укладання договорів  на реалізацію  електроенергії.